De Meierij Classic is een terugkerend event, gezamenlijk georganiseerd door de Lions Clubs Bernheze en ’s-Hertogenbosch-Rosmalen

Waarom doen we dit?

Lions Clubs zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich belangeloos in voor goede doelen, zo ook de Lions Clubs Bernheze en ’s-Hertogenbosch-Rosmalen. Voor de Meierij Classic 2023 hebben we gekozen om de opbrengsten te verdelen tussen Stichting Tim uit Schijndel en de Vincentiusverenigingen uit Sint Michielsgestel en Den Bosch.

Stichting TIM uit Schijndel

Stichting TIM biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen* met een verstandelijke beperking, een ernstige prikkelverwerkingsstoornis en/of andere complexe beperking(en). Vanwege de beperkingen kunnen kinderen (nog) geen reguliere dagbesteding of onderwijs bezoeken. Door gespecialiseerde 1:1 begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving wordt ieder kind gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen.

www.stichtingtim.nl

Vincentius Sint Michielsgestel

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen.We zijn een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke hulpverlening in de dorpen Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel. We bekommeren ons om personen bij wie een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen. Daarbij moeten kinderen onder hen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan normale maatschappelijke en schoolse activiteiten en gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Met vrijwilligers en donateurs willen we een bijdrage leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloofsovertuiging.

www.vincentiusgestel.nl

Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. De vereniging zet zich in om deze armoede, waar mogelijk is, te verlichten. Als vrijwilligersorganisatie verlenen wij diensten aan de medemens in problemen. Dat doen we door ‘hulp van mens tot mens’ en door middel van projecten of activiteiten. Want voor ons geldt: Ieder mens  telt!

Vincentiusvereniging ’s Hertogenbosch telt ruim 200 vrijwilligers en bestaat uit 7 werkgroepen, die elk met hun specifieke activiteiten zich inzetten om deze doelstelling te realiseren.

www.vincentiusdenbosch.nl