Voedselbanken Nederland is een landelijke, overkoepelende organisatie van voedselbanken.

In Nederland zijn er momenteel zo’n 120 lokale voedselbanken. Deze verstrekken elke week of eens in de twee weken voedselpakketten aan ongeveer twintigduizend huishoudens.

Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, moeten mensen zich via een maatschappelijke instantie aanmelden.

Een van de verstrekkers van voedselpakketten is de Voedselbank Den Bosch met een distributiecentrum  gevestigd aan de Peter de Gorter 5 in Rosmalen.

De belangrijkste kosten voor de voedselbank zijn kosten voor de busjes, waarmee de producten worden opgehaald bij bedrijven en de pakketten naar de uitgifteplekken worden gebracht.

Er is dringend geld nodig, om ook voor 2013 de voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken.