De Meierij Classic is een terugkerend event, gezamenlijk georganiseerd door de Lions Clubs Bernheze en ’s-Hertogenbosch-Rosmalen

Waarom doen we dit?

Lions Clubs zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich belangeloos in voor goede doelen, zo ook de Lions Clubs Bernheze en ’s-Hertogenbosch-Rosmalen. De bestemming van de opbrengst van de toertocht 2020 is Stichting TIM in Schijndel.

Stichting TIM Schijndel is een stichting die kleinschalig ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan kinderen met een beperking. Door gespecialiseerde 1 op 1-begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen.

Binnen de werkwijze van Stichting TIM Schijndel staan de volgende zaken centraal:

  • Individuele begeleiding: per 4 kinderen werkt Stichting TIM Schijndel met 2 goed gekwalificeerde begeleiders
  • Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat: per kind wordt bekeken welk programma en welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden
  • Alertheid: door gericht de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de andere kinderen van de school in te zetten, kan de alertheid van de kinderen worden vergroot.